Personel

"Otaczaj się najlepszymi ludźmi, jakich możesz znaleźć. Deleguj władzę i nie przeszkadzaj."Ronald W. Reagan

Programy naszych szkoleń są dedykowane konkretnym grupom zawodowym, z uwzględnieniem różnego poziomu doświadczenia i wiedzy personelu, w oparciu o oczekiwania zleceniodawcy.

Szkolimy pracowników: recepcji, sprzedaży i marketingu, slużby pięter, kelnerów i barmanów, kierowników działów, kadrę zarządzającą, właścicieli obiektów.

Na program szkolenia, realizowanego przy aktywnym udziale słuchaczy, składają się wykłady i trening. Każdy temat zilustrowany jest dużą ilością przykładów zaobserwowanych w hotelach w Polsce i na świecie oraz oparty o praktyczne doświadczenia wykładowcy. Dbamy o to, aby w szkoleniach skierowanych do personelu brali udział także ich przełożeni.

Naszym atutem jest fakt, iż szkoliliśmy personel w kilkudziesięciu hotelach Polsce, w wielu obiektach – kilkukrotnie. Ze względu na specyfikę pracy – szkolenia realizujemy w miejscu pracy personelu lub w uzgodnionych miejscach.